Välkommen

Jag har lång erfarenhet av psykologiskt behandlingsarbete både med enskilda och med par, och av handledning av chefer och medarbetare.

Välkommen att kontakta mig för samtal på mottagningen centralt i Göteborg,

över videolänk eller telefon.

Psykoterapi

Psykoterapi handlar om att utveckla sitt fungerande i relation till sig själv och till omvärlden.

I terapin utgår vi från dina tankar, känslor och beteenden för att kunna förändra sådant som bidrar till otillfredsställelse eller lidande. Psykoterapi grundar sig på vetenskapligt förankrade teorier och metoder och har väl dokumenterad effekt vid tillstånd som exempelvis depression, ångest och stressrelaterad ohälsa. Val av inriktning och uppläggning beror både på vad som ska behandlas och vad som passar dig som person.

En psykoterapi kan omfatta ca 10 – 20 tillfällen, men även längre processer är vanligt.

Stödjande/rådgivande samtal

Vid kriser av olika slag att kan stödjande och vägledande samtal vara mycket värdefulla. Även när du står inför svåra val eller uppgifter, eller bara vill resonera kring en fråga som upptar dig, kan det vara hjälpsamt att tillföra ett psykologiskt perspektiv. 

Rådgivande/stödjande samtal kan omfatta ca 1 – 10 tillfällen.

Parsamtal

Parsamtal kan vara mycket hjälpsamt vid olika typer av relationskriser eller när ni till exempel vill utveckla ett bättre sätt att kommunicera och fungera tillsammans. Relationen är i fokus och ett vanligt sätt att börja är att vi träffas för ett inledande samtal, sedan en gång var för sig innan samtalen tillsammans fortsätter. Även vid en förestående separation kan parsamtal vara mycket värdefulla för att kunna avsluta relationen på ett konstruktivt och respektfullt sätt.

Handledning chef/medarbetare

Att få handledning som chef eller som medarbetare kan till exempel hjälpa dig att få överblick över förhållanden på arbetsplatsen och få större klarhet i din roll och var gränserna går för ditt ansvar. Det kan bli tydligare hur du kan agera i kniviga situationer, till exempel när meningsskiljaktigheter riskerar att eskalera till en konflikt eller när den redan är ett faktum. Även frågor om hur du ska ta hand om dig själv på ett hållbart sätt kan vara viktiga att uppmärksamma i en handledning. Oavsett om du är chef eller medarbetare så är du lika betydelsefull för att din verksamhet ska vara välfungerande, effektiv och trivsam.

Om mig

Innan jag utbildade mig till psykolog var jag verksam som universitetsadjunkt på audionomutbildningen vid Göteborgs Universitet. Där arbetade jag med undervisning, handledning och utveckling av utbildningen och audionomens yrkesroll. Jag är i botten leg audionom och har en magisterexamen i audiologi.

Jag tog min psykologexamen 2006 och har sedan dess arbetat som leg psykolog inom företagshälsovård, regional hörselvård och inom det försäkringsmedicinska området.

I det terapeutiska arbetet har jag min bas i en psykodynamiskt grundad förståelse för människans psyke. Jag har utbildning både i psykodynamisk psykoterapi och i kognitiv beteendeterapi och har integrativt arbetssätt där metodik styrs av behov och förutsättningar i varje enskilt fall. De klienter jag oftast möter har varierande tillstånd av nedstämdhet/depression, oro/ångest, stress- och utmattning, relationsproblem och psykisk ohälsa i samband med hörselproblem. Vad gäller parsamtal har jag utbildning i Integrative Behavioural Couples Therapy (IBCT).

Från mitt arbete inom företagshälsovård har jag lång erfarenhet av handledning av chefer, medarbetare och arbetsgrupper inom både offentlig och privat verksamhet. I handledning av chefer arbetar jag konkret målinriktat med specifika frågor kring ledarskap såväl som med mer processinriktad chefshandledning i utvecklande syfte. Handledning av medarbetare handlar ofta om svårigheter kring yrkesrollen, stärkande av egen agens, utveckling och samarbetsförmåga.

Kontakta mig

Besöksadress:

Kungshöjd Psykologmottagning, Norra Liden 9, Göteborg

Telefon & E-post

Telefon: 0704-244809

E-post: torborg@torborgarvidsson.se

Innehar F-skattsedel

Medlem i Sveriges Psykologförbund, Psykologföretagarna och i Privatpraktiserande Psykologer inom Psykologförbundet

Följer yrkesetiska principer för psykologer i Norden